PHP 5.6.36 Released

Stałe predefiniowane

Spis treści

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
kermodebear (at) gmail dot com
9 years ago
The constant STDSCR is also defined, which appears to be the resource handle for the screen generated when ncurses_init() is called.
To Top