OAuth::setCAPath

(PECL OAuth >= 0.99.8)

OAuth::setCAPathSet CA path and info

Opis

public mixed OAuth::setCAPath ([ string $ca_path [, string $ca_info ]] )

Sets the Certificate Authority (CA), both for path and info.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

ca_path

The CA Path being set.

ca_info

The CA Info being set.

Zwracane wartości

Returns TRUE on success, or FALSE if either ca_path or ca_info are considered invalid.

Rejestr zmian

Wersja Opis
1.0.0 Poprzednio zwrócony NULL w przypadku niepowodzenia, w miejsce FALSE.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top