Last 5.3 release ever available: PHP 5.3.29 - 5.3 now EOL

Stałe predefiniowane

Spis treści

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top