PHP 7.2.7 Released

Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

Phar compression constants
Constant Value Description
Phar::NONE (integer) 0x00000000 no compression
Phar::COMPRESSED (integer) 0x0000F000 bitmask that can be used with file flags to determine if any compression is present
Phar::GZ (integer) 0x00001000 zlib (gzip) compression
Phar::BZ2 (integer) 0x00002000 bzip2 compression
Phar file format constants
Constant Value Description
Phar::SAME (integer) 0 retain the same file format
Phar::PHAR (integer) 1 phar file format
Phar::TAR (integer) 2 tar file format
Phar::ZIP (integer) 3 zip file format
Phar signature constants
Constant Value Description
Phar::MD5 (integer) 0x0001 signature with md5 hash algorithm
Phar::SHA1 (integer) 0x0002 signature with sha1 hash algorithm
Phar::SHA256 (integer) 0x0003 signature with sha256 hash algorithm (requires hash extension)
Phar::SHA512 (integer) 0x0004 signature with sha512 hash algorithm (requires hash extension)
Phar::OPENSSL (integer) 0x0010 signature with OpenSSL public/private key pair. This is a true, asymmetric key signature.
Phar webPhar mime override constants
Constant Value Description
Phar::PHP (integer) 1 used to instruct the mimeoverrides parameter of Phar::webPhar() that the extension should be parsed as a PHP file
Phar::PHPS (integer) 2 used to instruct the mimeoverrides parameter of Phar::webPhar() that the extension should be parsed as a PHP source file through highlight_file()
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top