PHP 7.2.7 Released

Konfiguracja wykonawcza

Na działanie tych funkcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Printer configuration options
Nazwa Domyślnie Możliwość zmian Rejestr zmian
printer.default_printer "" PHP_INI_ALL Available since PHP 4.0.6. Removed in PHP 4.1.1.
Szczegóły i definicje dotyczące działania PHP_INI_* znajdują się w rozdziale Where a configuration setting may be set.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top