PHP 7.2.7 Released

Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

PRINTER_COPIES (integer)
PRINTER_MODE (integer)
PRINTER_TITLE (integer)
PRINTER_DEVICENAME (integer)
PRINTER_DRIVERVERSION (integer)
PRINTER_OUTPUT_FILE (integer)
PRINTER_RESOLUTION_Y (integer)
PRINTER_RESOLUTION_X (integer)
PRINTER_SCALE (integer)
PRINTER_BACKGROUND_COLOR (integer)
PRINTER_PAPER_LENGTH (integer)
PRINTER_PAPER_WIDTH (integer)
PRINTER_PAPER_FORMAT (integer)
PRINTER_FORMAT_CUSTOM (integer)
PRINTER_FORMAT_LETTER (integer)
PRINTER_FORMAT_A3 (integer)
PRINTER_FORMAT_A4 (integer)
PRINTER_FORMAT_A5 (integer)
PRINTER_FORMAT_B4 (integer)
PRINTER_FORMAT_B5 (integer)
PRINTER_FORMAT_FOLIO (integer)
PRINTER_ORIENTATION (integer)
PRINTER_ORIENTATION_PORTRAIT (integer)
PRINTER_ORIENTATION_LANDSCAPE (integer)
PRINTER_TEXT_COLOR (integer)
PRINTER_TEXT_ALIGN (integer)
PRINTER_TA_BASELINE (integer)
PRINTER_TA_BOTTOM (integer)
PRINTER_TA_TOP (integer)
PRINTER_TA_CENTER (integer)
PRINTER_TA_LEFT (integer)
PRINTER_TA_RIGHT (integer)
PRINTER_PEN_SOLID (integer)
PRINTER_PEN_DASH (integer)
PRINTER_PEN_DOT (integer)
PRINTER_PEN_DASHDOT (integer)
PRINTER_PEN_DASHDOTDOT (integer)
PRINTER_PEN_INVISIBLE (integer)
PRINTER_BRUSH_SOLID (integer)
PRINTER_BRUSH_CUSTOM (integer)
PRINTER_BRUSH_DIAGONAL (integer)
PRINTER_BRUSH_CROSS (integer)
PRINTER_BRUSH_DIAGCROSS (integer)
PRINTER_BRUSH_FDIAGONAL (integer)
PRINTER_BRUSH_HORIZONTAL (integer)
PRINTER_BRUSH_VERTICAL (integer)
PRINTER_FW_THIN (integer)
PRINTER_FW_ULTRALIGHT (integer)
PRINTER_FW_LIGHT (integer)
PRINTER_FW_NORMAL (integer)
PRINTER_FW_MEDIUM (integer)
PRINTER_FW_BOLD (integer)
PRINTER_FW_ULTRABOLD (integer)
PRINTER_FW_HEAVY (integer)
PRINTER_ENUM_LOCAL (integer)
PRINTER_ENUM_NAME (integer)
PRINTER_ENUM_SHARED (integer)
PRINTER_ENUM_DEFAULT (integer)
PRINTER_ENUM_CONNECTIONS (integer)
PRINTER_ENUM_NETWORK (integer)
PRINTER_ENUM_REMOTE (integer)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top