PHP 7.2.0 Beta 3 Released

ReflectionClass::getInterfaces

(PHP 5)

ReflectionClass::getInterfacesGets the interfaces

Opis

public array ReflectionClass::getInterfaces ( void )

Gets the interfaces.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

An associative array of interfaces, with keys as interface names and the array values as ReflectionClass objects.

Przykłady

Przykład #1 ReflectionClass::getInterfaces() example

<?php
interface Foo { }

interface 
Bar { }

class 
Baz implements FooBar { }

$rc1 = new ReflectionClass("Baz");

print_r($rc1->getInterfaces());
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Array
(
  [Foo] => ReflectionClass Object
    (
      [name] => Foo
    )

  [Bar] => ReflectionClass Object
    (
      [name] => Bar
    )

)

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top