ReflectionClass::isInterface

(PHP 5)

ReflectionClass::isInterfaceChecks if the class is an interface

Opis

public bool ReflectionClass::isInterface ( void )

Checks whether the class is an interface.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 Basic usage of ReflectionClass::isInterface()

<?php
interface SomeInterface {
    public function 
interfaceMethod();
}

$class = new ReflectionClass('SomeInterface');
var_dump($class->isInterface());
?>

Powyższy przykład wyświetli:

bool(true)

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top