ReflectionFunctionAbstract::getNumberOfRequiredParameters

(PHP 5 >= 5.0.3)

ReflectionFunctionAbstract::getNumberOfRequiredParametersGets number of required parameters

Opis

public int ReflectionFunctionAbstract::getNumberOfRequiredParameters ( void )

Get the number of required parameters that a function defines.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

The number of required parameters.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
sebastian at sebastian-eiweleit dot de
1 year ago
<?php
namespace ExampleWorld;
// The Class
class helloWorld {
   
/* Method with two required arguments */

   
public function requiredTwoArguments ( $var1, $var2 ) {
       
// Some code ...
   
}

   
/* Method with two arguments, but just one is required */
   
public function requiredOneArgument ( $var1, $var2 = false ) {
       
// Some code ...
   
}
}

$r = new \ReflectionMethod ( 'ExampleWorld\helloWorld', 'requiredTwoArguments' );
echo
$r->getNumberOfRequiredParameters ();

$r = new \ReflectionMethod ( 'ExampleWorld\helloWorld', 'requiredOneArgument' );
echo
$r->getNumberOfRequiredParameters ();

// Output: 2 1
To Top