ReflectionFunctionAbstract::getParameters

(PHP 5)

ReflectionFunctionAbstract::getParametersGets parameters

Opis

public array ReflectionFunctionAbstract::getParameters ( void )

Get the parameters as an array of ReflectionParameter.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

The parameters, as a ReflectionParameter object.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top