Konfiguracja wykonawcza

Na działanie tych funkcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

scream Opcje konfiguracyjne
Nazwa Domyślnie Możliwość zmian Changelog
scream.enabled Off PHP_INI_ALL  
Szczegóły i definicje dotyczące działania PHP_INI_* znajdują się w rozdziale Where a configuration setting may be set.

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

scream.enabled int

Whether or not to enable scream.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top