Last 5.3 release ever available: PHP 5.3.29 - 5.3 now EOL

Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

System V message constants
Constant Type Changelog
MSG_IPC_NOWAIT integer  
MSG_EAGAIN integer As of 5.2.0
MSG_ENOMSG integer As of 5.2.0
MSG_NOERROR integer  
MSG_EXCEPT integer  

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top