SimpleXMLIterator::next

(PHP 5 >= 5.1.0)

SimpleXMLIterator::nextMove to next element

Opis

void SimpleXMLIterator::next ( void )

This method moves the SimpleXMLIterator to the next element.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Przykłady

Przykład #1 Move to the next element

<?php
$xmlIterator 
= new SimpleXMLIterator('<books><book>PHP Basics</book><book>XML basics</book></books>');
$xmlIterator->rewind(); // rewind to the first element
$xmlIterator->next();

var_dump($xmlIterator->current());
?>

Powyższy przykład wyświetli:

object(SimpleXMLIterator)#2 (1) {
  [0]=>
  string(10) "XML basics"
}

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top