php[world] 2018 - Call for Speakers

Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

SOLR_MAJOR_VERSION (integer)
SOLR_MINOR_VERSION (integer)
SOLR_PATCH_VERSION (integer)
SOLR_EXTENSION_VERSION (string)

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top