PHP 7.2.7 Released

SplObjectStorage::attach

(PHP 5 >= 5.1.0)

SplObjectStorage::attachAdds an object in the storage

Opis

public void SplObjectStorage::attach ( object $object [, mixed $data = NULL ] )

Adds an object inside the storage, and optionally associate it to some data.

Parametry

object

The object to add.

data

The data to associate with the object.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Przykłady

Przykład #1 SplObjectStorage::attach() example

<?php
$o1 
= new StdClass;
$o2 = new StdClass;
$s = new SplObjectStorage();
$s->attach($o1); // similar to $s[$o1] = NULL;
$s->attach($o2"hello"); // similar to $s[$o2] = "hello";

var_dump($s[$o1]);
var_dump($s[$o2]);

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

NULL
string(5) "hello"

Rejestr zmian

Wersja Opis
5.3.0 Added the data parameter.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-6
rafal dot wrzeszcz at wrzasq dot pl
5 years ago
Better way (imho) is to call:

$storage->removeAll($storage);

Especially, that sometimes (had no time to investigate) removeAllExcept(new SplObjectStorage()) leaves some elements.
To Top