PHP 5.6.0 released

SWFBitmap::getHeight

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFBitmap::getHeightReturns the bitmap's height

Opis

float SWFBitmap::getHeight ( void )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Returns the bitmap's height.

Zwracane wartości

Returns the bitmap height in pixels.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top