PHP 7.2.0 Beta 3 Released

SWFButton::addAction

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFButton::addActionAdds an action

Opis

void SWFButton::addAction ( SWFAction $action , int $flags )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Adds the given action to the button for the given conditions.

Parametry

action

An SWFAction, returned by SWFAction::__construct().

flags

The following flags are valid: SWFBUTTON_MOUSEOVER, SWFBUTTON_MOUSEOUT, SWFBUTTON_MOUSEUP, SWFBUTTON_MOUSEUPOUTSIDE, SWFBUTTON_MOUSEDOWN, SWFBUTTON_DRAGOUT and SWFBUTTON_DRAGOVER.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
T_wigg
13 years ago
I had a hard time finding a way to stop a sprite, so I figured I would post it.

     $button = new SWFButton();
     $button->addShape($box, SWFBUTTON_UP | SWFBUTTON_HIT | SWFBUTTON_OVER | SWFBUTTON_DOWN);
     $button->addAction(new SWFAction("
          setTarget('box');
          stop();
      "), SWFBUTTON_MOUSEUP);
    
     $item = $movie->add($button);

This works the same way with play();
To Top