ScotlandPHP

SWFButton::addShape

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFButton::addShapeAdds a shape to a button

Opis

void SWFButton::addShape ( SWFShape $shape , int $flags )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Adds the given shape to the button.

Parametry

shape

An SWFShape instance

flags

The following flags are valid: SWFBUTTON_UP, SWFBUTTON_OVER, SWFBUTTON_DOWN and SWFBUTTON_HIT.

SWFBUTTON_HIT isn't ever displayed, it defines the hit region for the button. That is, everywhere the hit shape would be drawn is considered a "touchable" part of the button.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top