PHP 5.5.16 is released

SWFButton::setAction

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFButton::setActionSets the action

Opis

void SWFButton::setAction ( SWFAction $action )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Sets the action to be performed when the button is clicked.

This is a shortcut for SWFButton::addAction() called with the SWFBUTTON_MOUSEUP flag.

Parametry

action

An SWFAction, returned by SWFAction::__construct().

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top