PHP 7.2.0 Release Candidate 4 Released

SWFButton::setHit

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFButton::setHitAlias for addShape(shape, SWFBUTTON_HIT)

Opis

void SWFButton::setHit ( SWFShape $shape )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

swfbutton::sethit() alias for addShape(shape, SWFBUTTON_HIT).

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top