PHP 7.1.19 Released

SWFButton::setUp

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFButton::setUpAlias for addShape(shape, SWFBUTTON_UP)

Opis

void SWFButton::setUp ( SWFShape $shape )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

swfbutton::setup() alias for addShape(shape, SWFBUTTON_UP).

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top