SWFDisplayItem::addAction

(PHP 4 >= 4.2.0)

SWFDisplayItem::addActionAdds this SWFAction to the given SWFSprite instance

Opis

void SWFDisplayItem::addAction ( SWFAction $action , int $flags )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

action

An SWFAction, returned by SWFAction::__construct().

flags

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top