PHP 7.2.7 Released

SWFDisplayItem::addColor

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFDisplayItem::addColorAdds the given color to this item's color transform

Opis

void SWFDisplayItem::addColor ( int $red , int $green , int $blue [, int $a ] )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

swfdisplayitem::addcolor() adds the color to this item's color transform. The color is given in its RGB form.

The object may be a swfshape(), a swfbutton(), a swftext() or a swfsprite() object. It must have been added using the swfmovie::add().

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top