PHP 7.2.7 Released

SWFDisplayItem::endMask

(PHP 5 <= 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFDisplayItem::endMaskAnother way of defining a MASK layer

Opis

void SWFDisplayItem::endMask ( void )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top