SWFDisplayItem::getY

(PHP 5 <= 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFDisplayItem::getY

Opis

float SWFDisplayItem::getY ( void )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top