SWFDisplayItem::rotate

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFDisplayItem::rotateRotates in relative coordinates

Opis

void SWFDisplayItem::rotate ( float $angle )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

swfdisplayitem::rotate() rotates the current object by angle degrees from its current rotation.

The object may be a swfshape(), a swfbutton(), a swftext() or a swfsprite() object. It must have been added using the swfmovie::add().

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
alan_k at hklc dot com
16 years ago
if you are looking to place 'rotated text' (not animated)
create the text without a location
then add it to the movie
$di = $movie->add($my_text_object);
then move and rotate the result.
$di->moveto($x,$y);
$di->rotate(90);
To Top