PHP 7.2.7 Released

SWFDisplayItem::scaleTo

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFDisplayItem::scaleToScales the object in global coordinates

Opis

void SWFDisplayItem::scaleTo ( float $x [, float $y ] )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

swfdisplayitem::scaleto() scales the current object to (x,y) in global coordinates.

The object may be a swfshape(), a swfbutton(), a swftext() or a swfsprite() object. It must have been added using the swfmovie::add().

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
0
Julien Séjourné
13 years ago
It's good to know that when you do "$i->scaleTo(0,0)", it doesn't output an "empty object" ( nothing... ) on the screen, but the object with its original dimensions.
up
0
Anonymous
14 years ago
after a shape etc. has been added, the refence to the DisplayItem is returned:
             $displayItem = $sprite->add($shape);
             $displayItem->scaleTo(0.1,0.1);

the above scales it to 0.1 of whatever its original size was
To Top