SWFDisplayItem::setDepth

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFDisplayItem::setDepthSets z-order

Opis

void SWFDisplayItem::setDepth ( int $depth )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

swfdisplayitem::setdepth() sets the object's z-order to depth. Depth defaults to the order in which instances are created (by adding a shape/text to a movie)- newer ones are on top of older ones. If two objects are given the same depth, only the later-defined one can be moved.

The object may be a swfshape(), a swfbutton(), a swftext() or a swfsprite() object. It must have been added using the swfmovie::add().

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top