Mid-Atlantic Developer Conference - Call for Speakers

SWFDisplayItem::setMaskLevel

(PHP 5 <= 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFDisplayItem::setMaskLevelDefines a MASK layer at level

Opis

void SWFDisplayItem::setMaskLevel ( int $level )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top