PHP 7.2.7 Released

SWFDisplayItem::setMatrix

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFDisplayItem::setMatrixSets the item's transform matrix

Opis

void SWFDisplayItem::setMatrix ( float $a , float $b , float $c , float $d , float $x , float $y )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top