php[world] 2018 - Call for Speakers

SWFDisplayItem::setRatio

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFDisplayItem::setRatioSets the object's ratio

Opis

void SWFDisplayItem::setRatio ( float $ratio )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

swfdisplayitem::setratio() sets the object's ratio to ratio. Obviously only useful for morphs.

The object may be a swfshape(), a swfbutton(), a swftext() or a swfsprite() object. It must have been added using the swfmovie::add().

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Przykłady

This simple example will morph nicely three concentric circles.

Przykład #1 swfdisplayitem::setname() example

<?php

$p 
= new SWFMorph();

$g = new SWFGradient();
$g->addEntry(0.0000);
$g->addEntry(0.160xff0xff0xff);
$g->addEntry(0.32000);
$g->addEntry(0.480xff0xff0xff);
$g->addEntry(0.64000);
$g->addEntry(0.800xff0xff0xff);
$g->addEntry(1.00000);

$s $p->getShape1();
$f $s->addFill($gSWFFILL_RADIAL_GRADIENT);
$f->scaleTo(0.05);
$s->setLeftFill($f);
$s->movePenTo(-160, -120);
$s->drawLine(3200);
$s->drawLine(0240);
$s->drawLine(-3200);
$s->drawLine(0, -240);

$g = new SWFGradient();
$g->addEntry(0.0000);
$g->addEntry(0.160xff00);
$g->addEntry(0.32000);
$g->addEntry(0.4800xff0);
$g->addEntry(0.64000);
$g->addEntry(0.80000xff);
$g->addEntry(1.00000);

$s $p->getShape2();
$f $s->addFill($gSWFFILL_RADIAL_GRADIENT);
$f->scaleTo(0.05);
$f->skewXTo(1.0);
$s->setLeftFill($f);
$s->movePenTo(-160, -120);
$s->drawLine(3200);
$s->drawLine(0240);
$s->drawLine(-3200);
$s->drawLine(0, -240);

$m = new SWFMovie();
$m->setDimension(320240);
$i $m->add($p);
$i->moveTo(160120);

for (
$n=0$n<=1.001$n+=0.01) {
    
$i->setRatio($n);
    
$m->nextFrame();
}

header('Content-type: application/x-shockwave-flash');
$m->output();
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top