PHP 7.2.7 Released

SWFDisplayItem::skewYTo

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFDisplayItem::skewYToSets the Y-skew

Opis

void SWFDisplayItem::skewYTo ( float $degrees )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

swfdisplayitem::skewyto() sets the y-skew to degrees. For degrees is 1.0, it means a 45-degree forward slant. More is more upward, less is more downward.

The object may be a swfshape(), a swfbutton(), a swftext() or a swfsprite() object. It must have been added using the swfmovie::add().

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top