PHP 5.5.16 is released

SWFFill::moveTo

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFFill::moveToMoves fill origin

Opis

void SWFFill::moveTo ( float $x , float $y )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Moves the fill origin to the given global coordinates.

Parametry

x

X-coordinate

y

Y-coordinate

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
Anonymous
11 years ago
onClipEvent()

At the mailinglist on www.opaque.net I found SWFDisplayItem->addAction,
which is defined in ming-0.2a/php_ext/ming-4.0.7.c
Seems to be the equivalent to the onClipEvent() function in ActionScript:

void SWFDisplayItem->addAction(SWFAction action, int flags)

flags for SWFDisplayItem_addAction as PHP-Constants:

SWFACTION_ONLOAD
SWFACTION_ENTERFRAME
SWFACTION_UNLOAD
SWFACTION_MOUSEMOVE
SWFACTION_MOUSEDOWN
SWFACTION_MOUSEUP
SWFACTION_KEYDOWN
SWFACTION_KEYUP
SWFACTION_DATA

The following might be the same as onClipEvent(data) inside $child:

$m = new SWFMovie();
...
$child = new SWFMovie();
...
// SWFMovie->add returns SWFDisplayItem:
$i = $m->add($child);
$i->addAction($action_script, SWFACTION_DATA);

Jan
To Top