PHP 5.6.0 released

SWFFill::rotateTo

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFFill::rotateToSets fill's rotation

Opis

void SWFFill::rotateTo ( float $angle )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Sets the fill rotation to the given angle.

Parametry

angle

The rotation angle, in degrees.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top