SWFFill::scaleTo

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFFill::scaleToSets fill's scale

Opis

void SWFFill::scaleTo ( float $x [, float $y ] )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Sets the fill scale to the given coordinates.

Parametry

x

X-coordinate

y

Y-coordinate

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top