SWFMorph::getShape1

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFMorph::getShape1Gets a handle to the starting shape

Opis

SWFShape SWFMorph::getShape1 ( void )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Gets the morph's starting shape.

Zwracane wartości

Returns a SWFShape object.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top