SWFMovie::add

(PHP 4 >= 4.3.3)

SWFMovie::addAdds any type of data to a movie

Opis

mixed SWFMovie::add ( object $instance )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Adds an SWF object instance to the current movie.

Parametry

instance

Any type of object instance, like SWFShape, SWFText, SWFFont.

Zwracane wartości

For displayable types (shape, text, button, sprite), this returns an SWFDisplayItem, a handle to the object in a display list. Thus, you can add the same shape to a movie multiple times and get separate handles back for each separate instance.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top