PHP 5.6.0 released

SWFMovie::remove

(PHP 5.2.1-5.3.0, PECL ming SVN)

SWFMovie::removeRemoves the object instance from the display list

Opis

void SWFMovie::remove ( object $instance )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Removes the given object instance from the display list.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top