PHP 5.6.0 released

SWFMovie::save

(PHP 4 >= 4.3.3)

SWFMovie::saveSaves the SWF movie in a file

Opis

int SWFMovie::save ( string $filename [, int $compression = -1 ] )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Saves the SWF movie to the specified filename.

Parametry

filename

The path to the saved SWF document.

compression

The compression level can be a value between 0 and 9, defining the SWF compression similar to gzip compression.

This parameter is only available as of Flash MX (6).

Zwracane wartości

Return the number of bytes written or FALSE on error.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
jerryscript at aol dot com
10 years ago
Ming 0.3 (current CVS) allows you to set the compression level 0-9 when saving to file.  Use 9 for MX style compression.

<?php $myMovie->save($str_filename,9); ?>
To Top