PHP 7.2.0 Release Candidate 4 Released

SWFMovie::setDimension

(PHP 4 >= 4.3.3)

SWFMovie::setDimensionSets the movie's width and height

Opis

void SWFMovie::setDimension ( float $width , float $height )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Sets the movie's dimension to the specified width and height.

Parametry

width

The movie width.

height

The movie height.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top