PHP 7.1.19 Released

SWFMovie::setFrames

(PHP 4 >= 4.3.3)

SWFMovie::setFramesSets the total number of frames in the animation

Opis

void SWFMovie::setFrames ( int $number )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Sets the total number of frames in the animation to the given number.

Parametry

number

The number of frames.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top