PHP 7.1.19 Released

SWFMovie::writeExports

(PHP 5 <= 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFMovie::writeExports

Opis

void SWFMovie::writeExports ( void )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top