PHP 7.2.7 Released

SWFPrebuiltClip::__construct

(PHP 5.0.5-5.3.0, PECL ming SVN)

SWFPrebuiltClip::__constructReturns a SWFPrebuiltClip object

Opis

SWFPrebuiltClip::__construct ( mixed $file )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top