SWFShape::drawCircle

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFShape::drawCircleDraws a circle of radius r centered at the current location, in a counter-clockwise fashion

Opis

void SWFShape::drawCircle ( float $r )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
PhilipWayne
8 years ago
<?php
    ming_UseSwfVersion
(6);
   
   
   
$movie = new SWFMovie();
   
$movie->setRate(20.000000);
   
$movie->setDimension(500, 400);
   
$movie->setBackground(0xcc,0xcc,0xcc);
   
   
$circle = new SWFShape();
   
$circle->setRightFill(00,66,00);
   
$circle->drawCircle(40);
   
$sprite = new SWFSprite;
   
$sprite->add($circle);
   
$sprite->nextFrame();
   
   
$displayitem = $movie->add($sprite);
   
$displayitem->setName("Circle");
   
$displayitem->moveTo(100,100);
   
   
   
$movie->add(new SWFAction("Circle.onPress=function(){ this.startDrag('');};
    Circle.onRelease=Circle.onReleaseOuside=function(){stopDrag();};"
));
   
   
   
header("Content-Type: application/x-shockwave-flash");
   
$movie->output(1);
?>
To Top