Last 5.3 release ever available: PHP 5.3.29 - 5.3 now EOL

SWFShape::drawCurveTo

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFShape::drawCurveToDraws a curve

Opis

int SWFShape::drawCurveTo ( float $controlx , float $controly , float $anchorx , float $anchory [, float $targetx ], float $targety )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

swfshape::drawcurveto() draws a quadratic curve (using the current line style, set by swfshape::setline()) from the current pen position to (anchorx,anchory) using (controlx,controly) as a control point. That is, head towards the control point, then smoothly turn to the anchor point.

With 6 parameters, it draws a cubic bezier to point (targetx, targety) with control points (controlx, controly) and (anchorx, anchory).

Zobacz też:

  • SWFShape::drawCurveTo()

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
Chris
9 years ago
for those new this all this, "anchor" is where you want to end up and "control" is the point you would go to if you were drawing a square.

for example, this would draw a quarter circle
<?php
    $s
->movePenTo(100, 100);
   
$s->drawLineTo(200, 100);
   
$s->drawCurveTo(200, 200, 100, 200);
   
$s->drawLineTo(100, 100);
?>
To Top