SWFShape::drawGlyph

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFShape::drawGlyphDraws the first character in the given string into the shape using the glyph definition from the given font

Opis

void SWFShape::drawGlyph ( SWFFont $font , string $character [, int $size ] )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top