ScotlandPHP

SWFShape::drawLine

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFShape::drawLineDraws a line (relative)

Opis

void SWFShape::drawLine ( float $dx , float $dy )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

swfshape::drawline() draws a line (using the current line style set by swfshape::setline()) from the current pen position to displacement (dx,dy).

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top