PHP 5.5.16 is released

SWFShape::movePen

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFShape::movePenMoves the shape's pen (relative)

Opis

void SWFShape::movePen ( float $dx , float $dy )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

swfshape::setrightfill() move the shape's pen from coordinates (current x,current y) to (current x + dx, current y + dy) in the shape's coordinate space.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top