SWFShape::setLeftFill

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFShape::setLeftFillSets left rasterizing color

Opis

void SWFShape::setLeftFill ( SWFGradient $fill )
void setLeftFill ( int $red , int $green , int $blue [, int $a ] )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

What this nonsense is about is, every edge segment borders at most two fills. When rasterizing the object, it's pretty handy to know what those fills are ahead of time, so the swf format requires these to be specified.

swfshape::setleftfill() sets the fill on the left side of the edge- that is, on the interior if you're defining the outline of the shape in a counter-clockwise fashion. The fill object is an SWFFill object returned from one of the addFill functions above.

This seems to be reversed when you're defining a shape in a morph, though. If your browser crashes, just try setting the fill on the other side.

Shortcut for $swfshape->setleftfill($s->addfill($r, $g, $b [, $a]));.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top