PHP 7.2.7 Released

SWFShape::setRightFill

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFShape::setRightFillSets right rasterizing color

Opis

void SWFShape::setRightFill ( SWFGradient $fill )
void setRightFill ( int $red , int $green , int $blue [, int $a ] )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Shortcut for $swfshape->setrightfill($s->addfill($r, $g, $b [, $a]));.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top